If theres any Irish people out there just thought ye'd find this interesting, its only twilight-eclipse so far will keep it updated!

Thosaigh an t-udar, Stephanie Meyer, ag scriobh an tsaga Twilight i 2003. Gan dabht ar bith, ni raibh a fhois aici go mbeabh eileamh chomh mor sin ar a cuid scribhneoireachta. Dhoil si nios mo leabhar na aon udar eile i 2008 agus ta an saga Twilight le feiceail ar an scailean mor anois.

Ta an sceal bunaithe ar an gcaidreamh idir Bella Swan, deagoir a bhogann o Arizona go Forks agus Edward Cullen, buachaill ina rang bitheolaiochta ar scoil. Cosuil lena muintir ar fad, ta Edward fiordhathuil, ach misteireach. Tar eis seachtaine no dho sa scoil nua, tugann Bella faoi deara go bhfuil Edward an-laidir agus an-ghasta. Ni thagann se fein, a dhearthaireachta na a dheirfuireachta ar scoil aon uair a bhionn an ghrian ag taitneamh. Cloiseann Bella finsceal uirbeach faoi vaimpiri sa cheantar. Nuair a chuireann si cheist ar Edward an vaimpiri a mhuintir, adnhaionn se go bhfuil se sin fior. Faoin am seo, ta se rodheanach. Ta an bheirt acu i ndomhainghra!

Ta fhadhb mor acu. ta fonn millteanach ar Edward a stoir a mharu! Fadhb eile- Jacob Black, cara Bella. Direach cosuil le Edward ta run aige. Conriocht e! Ta Jacob agus Edward i ngra le Bella, ach bionn fuath idir vaimpiri agus conriochti! Ag deiradh an sceil Twilight marionn Edward agus a mhuintir vaimpir olc darb ainm James, nuair a dheanann se iarracht fuil Bella a ol. Tagann Victoria, ceile James, ar ais sceal seo Eclipse ag lorg dioltais. Teastaionn uaithi ceile Edward, Bella, a mharu. In New Moon deanann Jacob agus na conriochtai a ndicheall a chosaint uirthi. In Eclipse feictear Victoria agus a hairm vaimpiri, gniomhach gar do Forks. Is iad ata freagrach as dunmharuithe ann.

D'fhag New Moon a lan ceisteann le fragairt againn. An nglacfaidh Bella le ceiliur posta Edward? An athriodh se Bella ina vaimpir, mar a gheall se di? Cad faoin triantan gra idir Edward, Bella agus Jacob? Ni raibh moran aicsin in New Moon, ach geallann Eclipse maisiochtai agus treimhse spreaguil nuair a thagann na Cullens agus na conriochtai le cheile in aghaidh arm Victoria!

Thats it now hope ye all understand sorry i couldn't add fada's in!Thanks for reading!

Views: 56

Comment by Caoimhe*Renesmee*Cullen on July 15, 2010 at 6:11am
Omg there's response to something i put on twifans!We got it in school one day it could be better i think but hey its not every day u get the story of twilight in irish!I prob should've made my own one im v. lazy!Go raibh maith agat ar aon nois

Comment

You need to be a member of TwiFans-Twilight Saga books and Movie Fansite to add comments!

Join TwiFans-Twilight Saga books and Movie Fansite

Advertising

FANGIRL WITH US HERE

© 2016       Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...